Rotatie (vectorveld)

 
 

De rotatie  of  curl is een eigenschap van een funktie in een driedimensionale vektorveld. De rotatie in een punt van het veld geeft aan in welke mate de richting van het veld verandert. Vatten we het veld op als een stroming, dan geeft de rotatie in ieder punt aan, hoe snel en om welke as een meestromend deeltje zou draaien.

De rotatie laat zich formeel als differentiaaloprerator  interpreteren en hoort samen de divergentie tot de vektoranalyse, een deelgebied van de multivariabele  analyse.

Definitie

In de wiskund is de rotatie van een driedimensionaal vektorveld  V  een nieuw driedimensionaal vectorveld dat is gedefinieerd als het uitprodukt of ook wel vectorieel product van de nabla-operator met het vectorveld 

Men schrijft de rotatie van V ook wel als determinant: