Voorwoord

U heeft hier de syllabus over de Speciale Relativiteitstheorie in handen. De
syllabus over de speciale Relativiteitstheorie werd oorspronkelijk geschreven door        Prof. dr. J.J. Engelen, met medewerking van drs B. Mooij.

 Een uitgebreide versie van de stof van dit college staat bijvoorbeeld in het boek van
A.P. French ‘Special Relativity’ en is verschenen als Nederlandse vertaling in
the Prisma-Technica serie. Het boek van E. Taylor en J.A. Wheeler, Spacetime
physics (W.H. Freeman - New York) geeft mooie voorbeelden en bevat
veel uitleg. En kijk ook een naar het boekje van George Gamow uit 1965
(Cambridge University Press), Mr Tompkins in Wonderland, een fantastische
vertelling over de bijzondere wereld van de Speciale Relativiteitstheorie.
Over de gang van zaken, achtergrondinformatie en dergelijke, kunt u
terecht op de SRT web pagina: www.nikhef.nl/pub/vakgroep/SRT/. 

Voorwoord

In de syllabus hieronder wordt onderzocht  de verhouding tussen de ethertheorie van Lorentz en de speciale relativiteitstheorie van Einstein.                                                                              Door de ethertheorie van Lorentz in een historisch perspectief te zetten wordt de achtergrond van deze theorie duidelijker.                                                                                                          De problemen die Lorentz en sommigen van zijn tijdgenoten met de later ontwikkelde speciale relativiteitstheorie  hadden  worden begrijpelijker door ze vanuit het perspectief van Lorentz te bekijken.                                                                                                                          Daarnaast wordt ingegaan op de veronderstelde breuk tussen de ethertheorie
en de speciale relativiteitstheorie.  Het blijkt dat deze gecompliceerder ligt dan men over algemeen dacht. Ook het methodologische verschil tussen de twee theorieën is belangrijk.
Lorentz stelt op inductieve wijze zijn theorie op, terwijl Einstein vanuit eerste
principes de gevolgen van zijn theorie afleidt. De voor- en nadelen van deze methoden
worden kort besproken. Ter afsluiting wordt vergelijken  de opkomst van de speciale relativiteitstheorie met de opkomst van een nieuw paradigma zoals dat in de wetenschapsfilosofie  van Thomas Kuhn terugkomt. Deze syllabus  probeert te laten zien dat in ieder geval deze omslag binnen de natuurkunde op veel punten niet voldoet aan het schema van Kuhn. De praktijk ligt subtieler en gecompliceerder.

Klik op de link hieronder voor verdere uitleg.